På vägen till Mekka

När du sen är på väg till Mekka skall du säga mycket talbiyyah, vilket är att säga:

"Labbayka Allahumma labbayk, labbayka la sharika laka labbayk, inna al-hamda wan-ni'mata laka wal-mulk, la sharika lak."


”Jag besvarar Ditt kall - Allah! - jag besvarar Ditt kall. Jag besvarar Ditt kall, det finns ingen [partner] vid Din sida. Jag besvarar ditt kall. Allt lovpris, alla gåvor och all makt hör till Dig, det finns ingen [partner] vid Din sida.” [Sahih al-Bukârî och Sahih Muslim.]
31 visningar

Hajj-umrah.se

Copyright 2019 Islam.nu | Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar, produktförändringar och prisjusteringar. Vi förbehåller oss rätten att justera eventuella prisfel före och efter att beställningen är behandlad.

Samtliga rättigheter är reserverade.

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle